Скокни до главната содржина

Работна група 3 билтен за периодот 01.2019 – 06.2019

Национална Конвенција за Европска Унија во Република Северна Македонија

Билтен за активностите на Работна Група 3 ( Правосудство и основни права) во периодот 01.01.2019 до 30.06.2019