Скокни до главната содржина

Предлог препораки од трета сесија на Работна група V – Животна средина (Поглавје 27) на тема: „Отпадот – Загадувач или ресурс? Како до поголема имплементација на новиот закон за управување со отпад?“