Скокни до главната содржина

Апстракт – 14 сесија на Работна група 3 – Правосудство и основни права (Поглавје 23), „Измените на кривичниот закон од 7 Септември 2023 година: Македонската и Европската легислатива во спречувањето и борбата против корупцијата“

Апстракт - 14 сесија РГ 3 (1)