Скокни до главната содржина

Апликација за членство

Почитувани посетители!

Како отворена платформа за дијалог, НКЕУ-МК преку овој меѓусебно поврзан дел од ВЕБ страницата дава можност на пошироката стручна јавност да учествува во дијалогот. Програмскиот совет на Работните групи ќе ве консултира со вашата експертиза за одредени прашања релевантни за темите дискутирани во Работните групи.  Во моментов активни се следните работни групи:

РГ-1, Земјоделие и рурален развој (Поглавје 11)

РГ-2, Социјална политика и вработување (Поглавје 19)

РГ-3, Правосудство и освновни права (Поглавје 19)

РГ-4, Правда, слобода и безбедност (Поглавје 24)

РГ-5, Животна средина (Поглавје 27)

РГ-6, Антикорупција (Поглавје 5, 18 и 32)