Скокни до главната содржина
Delegation of EU to MK
Evropsko dvizenje
Sfpa

Работна група 1

РАБОТНА ГРУПА- 1, БИЛТЕН БР. 8 „ЗЕМЈОДЕЛСКО-ПРЕХРАМБЕНИТЕ ПАЗАРИ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО СО ХРАНА ВО КОНТЕКСТ НА ТЕКОВНАТА ГЛОБАЛНА КРИЗА“

pexels-photo-2733918
Национална Конвенција за Европска Унија во Република Северна Македонија Билтен за активностите на Работна Група 1 ( Земјоделство и рурален развој) во периодот 01.06.2021 - 01.06.2022 RG1-bilten-8Download ...

Работна група- 1, Билтен бр. 7 „ПРЕДИЗВИЦИ ВО ПРОГРАМИРАЊЕТО И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ИПАРД III (2021-2027)“

nature
Национална Конвенција за Европска Унија во Република Северна Македонија Билтен за активностите на Работна Група 1 ( Земјоделство и рурален развој) во периодот 01.06.2020 - 01.06.2021 Rаботна група 1 - Билтен бр. 7Download ...

Работна група – 1, Билтен бр. 6 „ПАЗАРОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ВО УСЛОВИ НА КОВИД-19 ПАНДЕМИЈАТА“

рг1 2 кавер
Национална Конвенција за Европска Унија во Република Северна Македонија Билтен за активностите на Работна Група 1 ( Земјоделство и рурален развој) во периодот 01.06.2020 - 01.06.2021 ...

Работна група 1 билтен за периодот 07.2018 – 12.2018

rg1 22
Национална Конвенција за Европска Унија во Република Македонија Билтен за активностите на Работна Група 1 ( Земјоделство и рурален развој) во периодот 01.07.2018 до 31.12.2018                                       ...