Скокни до главната содржина
Delegation of EU to MK
Evropsko dvizenje
Sfpa

Работна група 2

РАБОТНА ГРУПА – 2, БИЛТЕН БР. 8 „ПРЕДИЗВИЦИТЕ ВО ВКУЧУВАЊЕТО НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ: ЕВРОПСКИ ПРАКТИКИ И НАЦИОНАЛНИ МОЖНОСТИ“

istockphoto-1250268166-612x612
Национална Конвенција за Европска Унија во Република Северна Македонија Билтен за активностите на Работна Група 2 (Социјална Политика и Вработување) за периодот од 31.09.2021 до 31.12.2022 RG-2-Bilten-8Download ...

Работна група – 2, Билтен бр. 7 „МЛАДИТЕ И ВРАБОТУВАЊЕТО: ШТО СТОИ НА ПАТОТ ДА СЕ ДОБИЕ ДОСТОИНСТВЕНА РАБОТА“

WG2
Национална Конвенција за Европска Унија во Република Северна Македонија Билтен за активностите на Работна Група 2 (Социјална Политика и Вработување) за периодот од 01.06.2021 до 31.09.2021. ...

Работна група – 2, Билтен бр. 6 ПРАВНИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА „РЕГУЛИРАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОВИД 19: ЛЕКЦИИ ШТО ГИ НАУЧИВМЕ И ЛЕКЦИИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ НАУЧАТ“

кавер билтен 6
Правните механизми за регулирањена работните односи во услови напандемија предизвикана од КОВИД19: лекции што ги научивме и лекциишто треба да се научат Национална Конвенција за Европска Унија во Република Северна Македонија Билтен за активностите на Работна Група 2 (Со ...

Работна група 2,Билтен бр. 5 „ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ: МЕЃУ ОЧЕКУВАЊАТА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ И НА БАРАТЕЛИТЕ НА РАБОТА (ВРАБОТЕНИТЕ)“

newsletter
Национална Конвенција за Европска Унија во Република Северна Македонија Билтен за активностите на Работна Група 2 (Социјална Политика и Вработување) за периодот од 01.11.2019 до 29.02.2020 ...