Скокни до главната содржина

Препораки

Предлог препораки од 14 сесија на Работна група 3 – Правосудство и основни права (Поглавје 23): „Измените на кривичниот закон од 7 Септември 2023 година: Македонската и Европската легислатива во спречувањето и борбата против корупцијата“

Темплејт за РГ-3 (4)
[pdf-embedder url="https://nkeu.mk/wp-content/uploads/2024/07/Preporaki-RG-3-14-sesija.pdf" title="Препораки РГ 3, 14 сесија"] ...

Препораки на тема „Темелни права, правда и слободи преку призмата на механизмот за владеење на правото на ЕУ“од 13та сесија на РГ 3 и 4

Copy of Copy of Copy of Copy of Рг4 агенда 10 сесија
[pdf-embedder url="https://nkeu.mk/wp-content/uploads/2024/04/PREPORAKI-Podigane-na-svesta-za-potrebite-na-efikasen-funktsionalen-Sistem-na-znaene-i-inovatsii-vo-zemjodelstvoto-AKIS-osobeno-kaj-.pdf" title="ПРЕПОРАКИ Подигање на свеста за потребите на ефикасен, функционален Систем на знаење и иновации во земјоделството (АКИС), особено кај"] ...

ПРЕПОРАКИ ОД ДЕСЕТТА СЕСИЈА НА РАБОТНА ГРУПА 3 – ПРАВОСУДСТВО И ОСНОВНИ ПРАВА (ПОГЛАВЈЕ 23)- „Актуелните предизвици во Македонското правосудство низ перспективата на препораките на националната конвенција за Европска унија во Северна Македонија“

Темплејт за РГ-3 (3)
NKEU-MK-Preporaki-od-10-sesija-na-Rabotna-grupa-3-Pravosudstvo-i-osnovni-pravaDownload ...