Скокни до главната содржина

Правосудство и основни права

Препораки на тема „Темелни права, правда и слободи преку призмата на механизмот за владеење на правото на ЕУ“од 13та сесија на РГ 3 и 4

Copy of Copy of Copy of Copy of Рг4 агенда 10 сесија
[pdf-embedder url="https://nkeu.mk/wp-content/uploads/2024/04/PREPORAKI-Podigane-na-svesta-za-potrebite-na-efikasen-funktsionalen-Sistem-na-znaene-i-inovatsii-vo-zemjodelstvoto-AKIS-osobeno-kaj-.pdf" title="ПРЕПОРАКИ Подигање на свеста за потребите на ефикасен, функционален Систем на знаење и иновации во земјоделството (АКИС), особено кај"] ...

Тринаесетта сесија на Работна група 4 (Поглавје 24) – Правда, слобода и безбедност: „Темелни права, правда и слободи преку призмата на механизмот за владеење на правото на Европската Унија“

НКЕУ- РГ3
Националната конвенција за Европската Унија во Република Северна Македонија (НКЕУ-МК) на 28 март 2024 година ја одржа Тринаесетта сесија на работните групи за теми од преговарачките поглавја за Правосудство и  темелни права (Поглавје 23) и Правда, слободи и безбедност (Поглавј ...

Препораки од 12та сесија на Работна Група 3, Правосудство и основни права (Поглавје 23) на тема: „Изборот и напредувањето во правосудните институции – Преку поголема транспарентност и квалитет, до зголемување на довербата на граѓаните во правосудството“

Темплејт за РГ-3 (1)
[pdf-embedder url="https://nkeu.mk/wp-content/uploads/2024/01/Preporaki-RG-3-28.11.2023.pdf" title="Препораки RG 3, 28.11.2023"] ...

Дванаесетта сесија на Работна Група 3, Правосудство и основни права (Поглавје 23) на тема: „Изборот и напредувањето во правосудните институции – Преку поголема транспарентност и квалитет, до зголемување на довербата на граѓаните во правосудството“

_DSC0126
На 4 октомври 2023, во конференциската сала на Хотел Панорамика, се одржа дванаесеттата сесија на Работната група 3, Правосудство и основни права на Националната конвенција на ЕУ во РСМ, во организација на Европското движење, на тема „Изборот и напредувањето во правосудните ...

Агенда – Дванаесетта сесија на Работна група 3 – Правосудство и основни права (Поглавје 23) – „Изборот и напредувањето во правосудните институции – Преку поголема транспарентност и квалитет, до зголемување на довербата на граѓаните во правосудството“

Темплејт за РГ-3
[pdf-embedder url="https://nkeu.mk/wp-content/uploads/2023/12/NKEU-MK-Agenda-RG3-12-sesija-04.10.2023.pdf" title="НКЕУ-МК, Агенда РГ3 - 12 сесија, 04.10.2023"] ...

ПРЕДЛОГ ПРЕПОРАКИ ОД ЕДЕНАЕСЕТТА СЕСИЈА НА РАБОТНА ГРУПА 3 – ПРАВОСУДСТВО И ОСНОВНИ ПРАВА (ПОГЛАВЈЕ 23)- „Регулација, прагматички контекст и ефекти vis-a-vis Поглавје 23 и одговорноста на релевантните субјекти во спроведувањето на правдата во Република Северна Македонија“

Темплејт за РГ-3
Preporaki-MKDownload ...

11 сесија на РГ-3, Правосудство и основни права (Поглавје 23) на тема: „Регулација, прагматички контекст и ефекти Vis-a-vis Поглавје 23 и одговорноста на релевантните субјекти во спроведувањето на правдата во Република Северна Македонија“

DSC_0324
Националната конвенција за Европската Унија во Северна Македонија денеска во Клубот на пратеници беше домаќин на единаесеттата сесија на Работната група 3 –Правосудство и основни права (Поглавје 23), на тема „Улогата на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители во сте ...

АГЕНДА – ЕДЕНАЕСЕТТА СЕСИЈА НА РАБОТНА ГРУПА 3 – ПРАВОСУДСТВО И ОСНОВНИ ПРАВА (ПОГЛАВЈЕ 23) – „Регулација, прагматички контекст и ефекти vis-a-vis Поглавје 23 и одговорноста на релевантните субјекти во спроведувањето на правдата во Република Северна Македонија“

Темплејт за РГ-3 (1)
NKEU-MK-Agenda-11-sesija-na-RG-3-25.04.2023Download ...

Вовед во проектот – состанок на трите работни групи од Кластер 1

group photo of the opening meeting
На 15 март, се одржа воведната конференција (kick off meeting) на НКЕУ-МК со поглавјата од Кластер 1 - Основи каде учествува Работна група 3 која работи во Правосудство и основни права (поглавје 23), Работна група 4: Правда, слобода и безбедност (Поглавје 24), и новата Работна група 6 (Антик ...

Првичен состанок со коoрдинаторите на РГ-3, РГ-4 и РГ-6

330174654_533333005557851_7402806422016171862_n
На 8 Фебруари тимот на НКЕУ-МК одржа работен состанок со координаторите на РГ-3, РГ-4 и новата РГ-6 која ќе ги обработува поглавјата 5 (Јавни набавки), 18 (Статистика) и 32 (Финансиска контрола). Присутни беа: Милева Ѓуровска, национален координатор на НКЕУ-МК Александра Деан ...

ПРЕПОРАКИ ОД ДЕСЕТТА СЕСИЈА НА РАБОТНА ГРУПА 3 – ПРАВОСУДСТВО И ОСНОВНИ ПРАВА (ПОГЛАВЈЕ 23)- „Актуелните предизвици во Македонското правосудство низ перспективата на препораките на националната конвенција за Европска унија во Северна Македонија“

Темплејт за РГ-3 (3)
NKEU-MK-Preporaki-od-10-sesija-na-Rabotna-grupa-3-Pravosudstvo-i-osnovni-pravaDownload ...