Скокни до главната содржина

Социјална политика и вработување

Десетта сесија на Работна група 2 – Социјална политика и вработување (Поглавје 19) – „Предизвиците во вклучувањето на лицата со попреченост на пазарот на трудот: европски практики и национални можности“

group photo
ВРАБОТУВАЊЕТО НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ Е НАЈЕФИКАСНО ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ОПШТЕСТВОТО Треба да создаваме атмосфера на еднаквост, наспроти културата на обесхрабрување Колку лицата со попреченост се вработени, кои се европските стандарди и практики за поголема ефикасност во ...

Состанок на програмски совет на Работна група 2 – Социјална политика и вработување (Поглавје 19)

програмски совет на РГ2 01.02.22
На 01.02.2022, се одржа програмски совет на работната група 2, на кој учествуваа: Проф. Милева Ѓуровска, национален координатор на НКЕУ-МК и претседателка на Европско движењеПроф. Јадранка Мршиќ, координатор на работна група 2Проф. Лазар Јовевски, експерт, Правен факултет Јуст ...

Деветта сесија на Работна група 2 – Социјална политика и вработување (Поглавје 19) – „Младите и вработувањето: Што стои на патот да се добие достоинствена работа?”

Сите учесници на сесијата
На сесијата на Работна група 2 – Социјална политика и вработување која се одржа на 15 јуни 2021 година онлајн преку Zoom webinar од  09:30 до 13:20 часот) присуствуваа 50 учесници – претставници  од: Министерството за труд и социјална политика (МТСП),  Агенцијата за вработување, граѓански ...

Трет состанок на Работна група 2 – Социјална политика и вработување (Поглавје 19)

rg2 2
На 11 јуни 2021 год. се одржа состанок на Работната група 2 - Социјална политика и вработување на кој беа присутни: Милева Ѓуровска, Национален координатор на НКЕУ-МК Јадранка Мршиќ, Координатор на РГ2 Габриела Маџовска, копретседавач, Министерство за труд и социјална пол ...

Состанок со словачкиот експерт во Работна група 2 – Социјална политика и вработување (Поглавје 19)

состанок 2
На 31.05.2021 Програмскиот совет на Работната група 2, Социјална политика и вработување, одржа консултативен состанок со експертката од Словачка, Ивана Улична. Се разменија информации за одредени прашања кои ќе бидат дискутирани на сесијата која треба да се одржи на 15 јуни 2021 ...

Втор состанок на Работна група 2 – Социјална политика и вработување (Поглавје 19)

рг2-4
Денес, на 25 Мај, се оддржа вториот состанок на програмскиот совет на РГ2, на која се дискутираше за престојната сесија која ќе се оддржи на 15 Јуни. На состанокот беа присутни: Милева Ѓуровска, Национален координатор на НКЕУ-МК Јадранка Мршиќ, Координатор на РГ2 Марија Ри ...

Kickoff средба на Работна група 2 – Социјална политика и вработување (Поглавје 19)

rg2 -1
На 11.05.2021, преку zoom повик, се оддржа Kickoff средбата на Работната група 2, која имаше за цел да го официјализира почетокот на вториот дел од реализирањето на проектот, подржан од USAID. На состанокот учествуваа: Милева Ѓуровска - Национален координатор на НКЕУ-МК Јадранка Мрши ...