Скокни до главната содржина

Правда, слободи и безбедност

Предлог препораки за 14 сесија на Работната група 4 – Правда, слобода и безбедност: „Преку професионалност и интегритет до транспарентност и отчетност во полициското работење“

Copy of Copy of Copy of Copy of Рг4 агенда 10 сесија (3)
[pdf-embedder url="https://nkeu.mk/wp-content/uploads/2024/07/Predlog-Preporaki-14-sesija-na-RG-4.pdf" title="Предлог Препораки - 14 сесија на РГ-4"] ...

14 сесија на Работна група 4 – Правда, слобода и безбедност: Поголема отчетност, транспарентност и интегритет на полицијата за зголемување на довербата од граѓаните

_DSC0355
Министерството за внатрешни работи да ги следи актуелните напори на Европската унија за јакнење на механизмите за полициско постапување со интегритет, обезбедувајќи транспарентност за своето работење во заедницата. Почетната претпоставка за развојот на полицискиот инт ...

Агенда за 14та сесија на Работната група 4 – Правда, слобода и безбедност: „Преку професионалност и интегритет до транспарентност и отчетност во полициското работење“

Copy of Copy of Copy of Copy of Рг4 агенда 10 сесија (2)
[pdf-embedder url="https://nkeu.mk/wp-content/uploads/2024/07/NKEU-MK-Agenda-na-Rabotna-grupa-4-08.07.2024.pdf" title="НКЕУ-МК, Aгенда на Работна група - 4, 08.07.2024"] ...

Препораки на тема „Темелни права, правда и слободи преку призмата на механизмот за владеење на правото на ЕУ“од 13та сесија на РГ 3 и 4

Copy of Copy of Copy of Copy of Рг4 агенда 10 сесија
[pdf-embedder url="https://nkeu.mk/wp-content/uploads/2024/04/PREPORAKI-Podigane-na-svesta-za-potrebite-na-efikasen-funktsionalen-Sistem-na-znaene-i-inovatsii-vo-zemjodelstvoto-AKIS-osobeno-kaj-.pdf" title="ПРЕПОРАКИ Подигање на свеста за потребите на ефикасен, функционален Систем на знаење и иновации во земјоделството (АКИС), особено кај"] ...

Тринаесетта сесија на Работна група 4 (Поглавје 24) – Правда, слобода и безбедност: „Темелни права, правда и слободи преку призмата на механизмот за владеење на правото на Европската Унија“

НКЕУ- РГ3
Националната конвенција за Европската Унија во Република Северна Македонија (НКЕУ-МК) на 28 март 2024 година ја одржа Тринаесетта сесија на работните групи за теми од преговарачките поглавја за Правосудство и  темелни права (Поглавје 23) и Правда, слободи и безбедност (Поглавј ...

Агенда од Тринаесетта сесија на Работна група 3 и 4 (Поглавје 23 и 24): „Темелни права, правда и слободи преку призмата на механизмот за владеење на правото на Европската Унија“

template for RG - 4
[pdf-embedder url="https://nkeu.mk/wp-content/uploads/2024/06/NKEU-MK-Agenda-za-13-sesija-na-RG-4-28.03.2024-1.pdf" title="НКЕУ-МК, Агенда за 13 сесија на РГ-4, 28.03.2024 (1)"] ...