Скокни до главната содржина

Членови на Програмски совет на Работна група 5

Копретседавачи:

Христина Оџаклиеска, Министерство за Животна средина и просторно планирање

Бојана Станојевска – Пецурковска, Центар за климатски промени

Експерти:

Александар Дединец, Ману

Ана Чоловиќ – Лешовска, Еко-свест

НКЕУ-МК тим:

Милева Ѓуровска, Национален координатор на НКЕУ-МК

Константин Миновски, Координатор на Работна група 5

Никола Јазаџиски, Проектен асистент