Скокни до главната содржина

Членови на програмскиот совет на Работна група 1

Копретседавачи:

Маја Лазареска – Јовеска, Раководител на Одделението за Европска унија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

Васко Хаџиевски, Проектен кординатор, We Effect Europe Region;

Перманентни експерти:

Билјана Петровска – Митревска, Национална федерација на фармери

Александра Мартиновска – Стојческа, Професор, Факултет за земјоделски науки и храна, Институт за агроекономија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј – Скопје“;

Ана Симоновска, Професор, Факултет за земјоделски науки и храна, Институт за агроекономија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј – Скопје“;

Синиша Цветановски, Секретаријат за Европски прашања

Љубо Пено, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

НКЕУ-МК тим:

Милева Ѓуровска, Национален координатор на НКЕУ-МК

Никола Тодоровски, Координатор на работна група 1

Никола Јазаџиски, проектен асистент