Skip to main content

Contact

Национална Конвенција за Европска Унија во Република Северна Македонија /National Convention on the European Union in the Republic of North Macedonia;

Европско движење во Република Македонија/European Movement Republic of Macedonia

ул.Партизански Одреди 22, Скопје
em.macedonia@europe.com