Skip to main content

Contact

    Национална Конвенција за Европска Унија во Република Северна Македонија /National Convention on the European Union in the Republic of North Macedonia;

    Европско движење во Република Македонија/European Movement Republic of Macedonia

    ул.Партизански Одреди 22, Скопје
    em.macedonia@europe.com