Скокни до главната содржина

Препораки од вториот циклус – Прва сесија на Работна група 5 – Животна средина (Поглавје 27) „Климатски промени: глобалните предизвици и националните можности“