Скокни до главната содржина

Препораки од Втор циклус- прва сесија на Работна група 1 – Земјоделство и рурален развој ( Поглавје 11) „Уредување на земјоделските пазари“