Скокни до главната содржина

Подготвителен состанок на Работна група 1 – Земјоделство и рурален развој (Поглавје 11)

На 02 Септември 2021, преку платформата Zoom се одржа подготвителна средба на програмскиот совет на работната група 1. Тема на дискусија беше организирање на следната ,деветта, сесија, која е закажана за 29 Септември. Присутни беа:

Милева Ѓуровска, национален координатор на НКЕУ-МК

Маја Лазареска, претставник од Министерството за Земјоделство, Шумарство и водостопанство, копретседавач

Александра Мартиновска – професор, редовен експерт

Ана Симоновска – професор, редовен експерт

Билјана Петровска – Митревска, Национална федерација на фармери, редовен експерт

Никола Јазаџиски, проектен асистент

Програмскиот совет дискутираше околу насловот на сесијата, кој се заклучи дека ќе биде „Предизвици во програмирањето и реализацијата на програмата ИПАРД III (2021-2027)“, а потоа и се дискутираше за потенцијалните учесници, како и можноста за средба со релевантни чинители. На крајот беше заклучено дека средбата ќе се одржи онлајн, со цел намалување на можноста од ширење на вирусот.