Скокни до главната содржина

Работна група 3

Десетта сесија на Работна група 3, Правосудство и основни права (Поглавје 23) на тема: „Актуелните предизвици во македонското правосудство низ перспективата на препораките на НКЕУ-МК“

DSC_0010
ДОВЕРБАТА ВО ПРАВОСУДСТВОТО ЌЕ СЕ ВРАТИ КОГА ЗАКОНОТ ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВА НЕСЕЛЕКТИВНО Дали се подобрија капацитетите во правосудството од аспект на кадровскиот потенцијал и дилемите околу регрутирањето на судските и обвинителските кадри? Дали се направи квалитативен ис ...

Деветта сесија на Работна група 3 – Правосудство и основни права (Поглавје 23) – „Нов извештај на Европската комисија – стари проблеми: Како до поголема ефикасност во изрекувањето и извршувањето на мерката конфискација на имот“.

Group photo from the session
Во организација на Европското движење денеска, 10 Ноември 2021, во Клубот на пратеници се одржа деветтата сесија на Работната група 3 – Правосудство и основни права (Поглавје 23) во рамките на Националната конвенција за Европската Унија во Северна Македонија на тема „Нов изве ...

Првичен состанок на Работна Група 3 – Правосудство и основни права (Поглавје 23)

rg3 2
На 21.05.2021, преку платформата zoom, се одржа првичниот состанок на Работната група 3 - Правосудство и основни права (Поглавје 23), на кој учествуваа: Милева Ѓуровска, Национален координатор на НКЕУ-МК; Александра Деаноска, Координатор на Работна Група 3; Мухамед Халили, Копретсед ...

Осма сесија на Работна група 3 – Правосудство и основни права (Поглавје 23) – „Фундаментални права: Слободата на изразување наспроти клеветата, навредата и говорот на омраза“

Participants during the session
Медиумска регулација или саморегулација како и дали треба онлајн медиумите да се стават во законска рамка, беа меѓу клучните теми на кои денеска (16.03.) се дискутираше на онлајн сесијата за Поглавјето 23, односно за фундаменталните човекови права. Насловот на вебинарот, на ко ...