Скокни до главната содржина

Контакт

Национална Конвенција за Европска Унија во Република Северна Македонијa

Европско движење во Република Северна Македонија

Адреса: Ул. Коста Кирков бр.5-8/ Kosta Kirkov n.5-8

E-mail: secretariat [at] europeanmovement.org.mk