Скокни до главната содржина

Партнерства

Националната конвенција за Европската Унија во Република Северна Македонија има партнерства со:

  • Собрание на Република Северна Македонија
  • Секретаријат за Европски Прашања на Република Северна Македонија
  • Министерство за Земјоделство, Шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија
  • Министерство за Труд и Социјална политика на Република Северна Македонија
  • Министерство за Правда на Република Северна Македонија
  • Министерство за Внатрешни работи на Република Северна Македонија
  • Министерство за Надворешни работи на Република Северна Македонија

 ***

Националната конвенција за Европската Унија во Република Северна Македонија потпиша меморандуми за соработка со:

  • На 1 Мај 2018, беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Националната федерација на фармери на РМ и Европско движење во Република Северна Македонија за соработка во рамките на Националната конвенција за Европската Унија во Република Северна Македонија;
  • На 5 Јуни 2018, беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Министерство за Земјоделство, Шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија и Европско движење во Република Северна Македонија за соработка во рамките на Националната конвенција за Европската Унија во Република Северна Македонија.