Скокни до главната содржина
Delegation of EU to MK
Evropsko dvizenje
Sfpa

Работна група 5, Билтен бр. 4 „ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА ПРЕКУ ОДРЖЛИВО УПРАВУВАЊЕ СО ШУМИТЕ“

Национална Конвенција за Европска Унија во Република Северна Македонија Билтен за активностите на Работна Група 5 (Животна средина) во периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022