Скокни до главната содржина

Членови на Програмскиот совет на Работна група 2

Копретседавачи:

Марија Ристевска, Центар за истражување и креирање на политики

Габриела Маџоска, Министерство за труд и социјална политика

Перманентни експерти:

Лазар Јовевски, Професор на Правен факултет „Јустинијан први“ Скопје

Јован Пејковски, Професор на Филозофски факултет Скопје

Ангел Димитров, Организација на работодавачи

Слободан Трендафилов, Сојуз на синдикати на Македонија

Македонка Радуловиќ, Професор на Филозофски факултет Скопје

Хилда Мешкова, Судија, Основен суд Скопје 2

НКЕУ-МК тим:

Милева Ѓуровска, Национален координатор на НКЕУ-МК

Јадранка Мршиќ, Координатор на работна група 2

Никола Јазаџиски, Проектен асистент